Logon   Information   Vedtægter   Regulativ   Takstblad   Kontakt   Drikkevand   Måleraflæsning
  
Generelt
  Regulativ
  Vedtægter
  Takstblad
  Bestyrelsen
  Forsyningsområde
  
Nyheder
  
Referater
  
Økonomi
  
Teknik
  
Selvaflæsning
  
Vandkvalitet
  
Links
Webmaster

Løve-Knudstrup Vandværk er hjemhørende i Kalundborg Kommune, men har også tilslutninger i Slagelse Kommune.
Omkring 500 husstande forsynes fra vandværket.

husk at meddele vandværket hvis i får ny mail adresse

er der problemer med vandet bedes du kontakte vandværkspasser Knud Olsen 2077 8353

generalforsamling er den onsdag den 10 februar 2016 i Løve forsamlingshus kl. 19,30. dagsorden ifølge vedtægterne.
Se Nyheder for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingen.

Husk måleraflæsning senest 30 september hvert år

Vandforbrug:
Husk at kontroler din måler og installation, MINDST en gang om ugen.der er nogle forbrugere, der har et stort vandspild på grund af utætheder på deres installation.

Regnskabsåret er fra den 1 oktober til den 30 september

Se regnskab 2014/15 under Økonomi / aktuelt regnskab

i forbindelse med målerskift vil der blive monteret kontrolerbar kontraventil, det er forbrugerens pligt at få kontraventilen kontroleret 1 gang årligt af autoriseret vvs installatør.


Dette er et billede af vandværket